883-116-2223
 

Επιλέξτε το δικό σας πρόγραμμα τιμολόγησης

 • Η πιο χαμηλή τιμή

  Video Production

  399.99$
  We have great Videographer !
   
  • 1 Camerman
  • Pre-Production meeting
  • Directing Talent
  • Viideo Taping Talent and event
  • Editing video
  • Making 1 DVD
  • Extar to do paperwok and Submit to Local Chicago TV Stations
  • Extra to Upload video to Youtube and other Social Networks
  • Extra for Consultation with Google adwords platfrom
  • Hour spent working must be Causative ( Not broken up )
  • Canceling on the day you the shooting you lose your deposit
  • Add special 3-5 minutes Highlights for $150.00
 • Video Production

  599.99$
  We have great Videographers !
   
  • 1 Camerman
  • Pre-production meeting
  • Directing
  • Video taping the project
  • Editing the video 1 hour
  • Extra to upload your video to You-Tube and Facebook
  • Extra to do paperwok and submit video to local TV stations
  • Note we will tape you TV show 4 Consecutive hours time
  • Free 20.00 Google Ad-word when the job is compleated
  • Canceling on the day you the shooting you lose your deposit
  • Add spacial 3-5 minutes Highlights for $175.00